Katedra Białostocka

Bazylika Mniejsza Wniebowziecia Najświetszej Maryi Panny

ECLESIA SANCTA BIALOSTOCIENSIS

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

2016-01-01

1.    Nowy Rok. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dzień modlitwy o pokój na świecie. Pierwszy piątek miesiąca. Początek ósmego roku Wielkiej Nowenny Fatimskiej pod hasłem: „Bóg jest miłosierny. Ostatnie słowo należy do Boga, który jest Miłością”. Dziś można uzyskać odpust zupełny za udział w publicznym odmówieniu lub odśpiewaniu hymnu „O Stworzycielu Duchu, przyjdź”.

2.    Kolędę w naszej parafii rozpoczynamy w poniedziałek, 4 stycznia 2015 r.
Podajemy plan kolędy na cały tydzień:

Poniedziałek 4 I -  ul. Waszyngtona 1, 1a, 6, 8, 9, 12, 14, 14b (1-61) i ul. Wojskowa
Wtorek  5.I -  ul. Waszyngtona 14a, 14b(63- do końca), 18. ul. Legionowa 15(3 - 38)
Czwartek  7.I – ul. Legionowa 9(1-66a), 11, 13, 15(39- do końca)
Piątek   8.I - ul. Legionowa 2, 2/1, 4, 6, 9(70- do końca ul. Akademicka, Krasińskiego i Czackiego

Bardzo prosimy o uczestnictwo w kolędzie całej rodziny, przygotowanie  krzyża, świec, Pisma Świętego i wody świeconej, towarzyszenie księdzu podczas przechodzenia od domu do domu lub od mieszkania do mieszkania podczas kolędy.
Zwykle w ostatnim dniu roku kalendarzowego i na początku nowego informujemy o pracach wykonanych w budynku kościoła i w jego otoczeniu , w innych budynkach parafialnych i na cmentarzu.
W minionym roku w dużym stopniu została wymieniona instalacja elektryczna w katedrze. Wykonano remont prawej wieży katedry oraz gruntowny remont organów. Prowadzono dalej przebudowę i remont sal katechetycznych przy katedrze, remont elewacji i otoczenia budynku kina Ton, dalsze prace wykończeniowe przy przybudówce do kaplicy na cmentarzu, ułożenie na cmentarzu dalszej części polbruku na alei przy krzyżu i przy czwartej bramie, wykonanie kilku przejść na starym cmentarzu i remont pomnika rodziny Kościów oraz szereg mniejszych prac. Wszystkie te kosztowne prace mogliśmy wykonać dzięki pomocy białostockiego Urzędu Miejskiego, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego a także dzięki ofiarom  kapłanów i wiernych złożonych na ten cel. Wszystkim Urzędom, ofiarodawcom, ekspertom i wykonawcom, którzy pomogli w wykonaniu w/w prac bardzo serdecznie dziękujemy.
W następnym roku zamierzamy w katedrze prowadzić  remont lewej wieży, umocnienie stabilności ścian katedry, wymianę więźby dachowej w nawach bocznych kościoła. Jeśli będzie to możliwe chcemy też podjąć prace we wnętrzu kaplicy na cmentarzu i kontynuować dalsze układanie polbruku na alei łączącej ul. Raginisa z ul. Wschodnią, biegnącej przy krzyżu.
Bardzo prosimy o ofiary na realizację tych zamierzeń. Możemy je złożyć przy kolędzie, najlepiej w oddzielnej kopercie z zaznaczeniem, że jest to ofiara na cele remontowe w parafii. Można je przesłać na konto parafii lub złożyć osobiście na plebanii. Za wszystkie ofiary z góry dziękujemy.

3.    XVIII Spotkanie absolwentów KUL odbędzie się w niedzielę 10 stycznia 2016 roku w AWSD w Białymstoku w kaplicy seminaryjnej o godz. 15.00. Organizatorzy zapraszają wszystkich absolwentów wraz z rodzinami.

4.    Jutro jest wspomnienie liturgiczne świętych: Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu i pierwsza sobota miesiąca.

5.    W następną niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30 mają swoje spotkanie dzieci klas pierwszych w sali nr 12 przy katedrze.

OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCICopyright © 2009 - 2019
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku

REALIZACJA: N4K | Strony dla parafii