Katedra Białostocka

Bazylika Mniejsza Wniebowziecia Najświetszej Maryi Panny

ECLESIA SANCTA BIALOSTOCIENSIS

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

5 niedziela Wielkiego Postu

2015-03-22


1.    Dziś rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne dla wszystkich w naszej parafii. Prowadzi je Ks. Adam Wtulich, salezjanin, proboszcz parafii  i kustosz Sanktuarium w Różanymstoku. Serdecznie go witamy. Chcemy otwierać serca na słowo Boże wypowiedziane przez rekolekcjonistę, przyjąć sakramenty święte i uczestniczyć każdego dnia w tych świętych ćwiczeniach.
W tej Mszy św. modlimy się o dobre owoce rozpoczynających się rekolekcji dla wszystkich i rekolekcji dla środowisk akademickich.

2.    Rekolekcje wielkopostne w katedrze będą się odbywały w dniach 22 – 26. marca(niedziela- poniedziałek-wtorek-środa-czwartek). W dni powszednie Msze św. rekolekcyjne z kazaniami będą odprawiane o godz. 9.30, 16.30 i 18.00.
W środę 25. marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. w katedrze o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 16.30, 18.00.
Uroczystość Zwiastowania jest też Dniem Świętości Życia. Z tego powodu w godz. 15.30-17.40 jest organizowana konferencja naukowa nt. „Prawne, medyczne i etyczne aspekty ochrony ludzkiego życia i rodziny” w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej 1a. O godz. 18.00 w katedrze białostockiej uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Ks. Abp. Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego. Podczas Mszy św. podjęcie dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Duchową adopcję dziecka poczętego można podjąć podczas każdej Mszy św. w tym dniu. Już w niedzielę 22 marca(dzisiaj!) deklaracje duchowej adopcji są wyłożone w kościele na stoliku przy ambonie. Można je wziąć do domu, tam wypełnić, a w dniu Uroczystości Zwiastowania Pańskiego złożyć jako dar ołtarza podczas Mszy św.

3.    Rekolekcje akademickie w katedrze trwają w dniach 22-24.III(niedziela-poniedziałek-wtorek). Msze św. rekolekcyjne codziennie o godz. 19.30. Rekolekcje poprowadzi ks. Krzysztof Kralka, pallotyn z Lublina. Ogólny temat: „Podejdź bliżej”.

4.    Rekolekcje wielkopostne organizowane przez Klub Inteligencji Katolickiej odbędą się w kościele św. Wojciecha w Białymstoku w dniach 28-31 marca(od soboty przed niedzielą palmową do wielkiego wtorku), o godz. 19.00. Rekolekcje poprowadzi ks. dr Dariusz Wojtecki.

5.    Otwarte przed kilkoma dniami Centrum Wystawienniczo- Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej mieszczące się przy ul. Kościelnej 1a(obok budynku Kurii) serdecznie zaprasza do odwiedzania wystawy pt. „Wymaluj obraz z podpisem „Jezu ufam Tobie”, prezentującej najbardziej znane wizerunki Jezusa Miłosiernego. Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00. Przed Miejską Drogą Krzyżową, w piątek 27 marca od godziny 17.30 zapraszamy do w/w Centrum na wystawę fotografii z Miejskich Dróg Krzyżowych z ubiegłych lat. Odwiedzający otrzymają pamiątkowy obrazek z tegorocznej Drogi Krzyżowej prowadzonej przez młodzież, która wpisuje się w przygotowanie Archidiecezji do Światowych Dni Młodzieży w roku 2016.

6.    Miejska Droga Krzyżowa rozpocznie się o godz. 19.00 przy katedrze i przejdzie ulicami Białegostoku do kościoła św. Rocha.

7.    Następna niedziela 29.marca to Niedziela Palmowa. Podczas każdej Mszy św. poświęcenie palm. Uroczysta Msza św. z udziałem Kapituły i kleryków o godz. 11.00. Z Niedzielą Palmową są związane Diecezjalne Dni Młodzieży organizowane przez Radę Duszpasterską Dzieci i Młodzieży oraz Młodzieżowym Domem Kultury w dniach 27-28-29 marca 2015 r. (piątek-sobota-niedziela[palmowa]). W 2016 roku, w tygodniu poprzedzającym Światowe Dni Młodzieży będziemy gościć w Białymstoku blisko 5 tysięcy młodych ludzi z całego świata podczas tzw. „Dni w Diecezji”. Chcielibyśmy, aby już w tym roku młodzież pochodząca z różnych parafii, uczestnicząca w Diecezjalnych Dniach Młodzieży znalazła zakwaterowanie w domach białostockich rówieśników. Niech w ten sposób potwierdzi się stare polskie powiedzenie: ”Gość- w dom, Bóg w dom”. Wszystkich, którzy będą uczestniczyć w Diecezjalnych Dniach Młodzieży, a także tych, którzy będą chcieli przyjąć na nocleg uczestników tego spotkania, prosimy o zarejestrowanie się na stronie www.ddm.archibial.pl i wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego w terminie do 26 marca 2o15 r.
Przebieg Diecezjalnych Dni Młodzieży będzie następujący:
- W piątek 27 marca o godz. 18.00 Msza św. w katedrze białostockiej, a po jej zakończeniu Miejska Droga Krzyżowa ulicami miasta.
- W sobotę 28 marca od godz. 9.00 spotkania w Zespole Szkół Katolickich, przy ul. Kościelnej 3, o godz. 18.00 Msza św. w katedrze białostockiej, a po niej misterium „Dźwięki w godzinie ciszy”
- W niedzielę palmową 29 marca od godz. 10.00 spotkania w Zespole Szkól Katolickich przy ul. Kościelnej 3, o godz. 14.30 „Festiwal Palm” na placu przed katedrą, Wielki Finał Dni Młodzieży, o godz. 16.00 poświęcenie i procesja z palmami do katedry, o godz. 16.30 Msza św. w katedrze białostockiej pod przewodnictwem Ka. Abp. Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego.

8.    Świece paschalne do liturgii Wigilii Paschalnej i na stół wielkanocny są dziś rozprowadzane w przedsionku kościoła, a przed kościołem pamiątki wielkanocne wykonane przez Dom Dziecka Dobry Pasterz prowadzony przez Siostry Pasterzanki z ul. Orzeszkowej 5.

OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCICopyright © 2009 - 2018
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku

REALIZACJA: N4K | Strony dla parafii